Tržište žitarica ne miruje. Cene variraju, pa svaki od aktera na ovom tržištu ima svoje razloge da trguje. Kupci na tržištu pšenice su bili prisutniji od ponu?a?a u strahu od  daljeg rasta cene, dok su prodavci na tržištu kukuruza bili prisutniji od tražnje nude?i svoju robu zbog realne opasnosti od mogu?eg pada cene. Promet od 2.613 tona robe za 39,36% je ve?i u odnosu na prethodnu nedelju, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 41.384.560 dinara ili za 45,83 više u odnosu na prethodni nedeljni izveštajni period.

Cena pšenice je mirovala skoro ?etiri meseca od po?etka žetve, ali je u proteklih nedelju dana bukvalno eksplodirala. Naime, posle prave tržišne uspavanke na ovom tržištu koja je cenu hlebnog zrna držala u cenovnom okviru izme?u 17,00 din/kg bez PDV i 18,00 din/kg, vrednost ove robe u nedelji za nama dostigla je svoj ovosezonski maksimum koji iznosi 19,40 din/kg bez PDV. Prose?na cena trgovanja u periodu 03.11-07.11. iznosila je 20,71 din/kg (18,83 bez PDV). U odnosu na prose?nu cenu trgovanja iz prethodne nedelje to je rast od 5,78%.

 

Statisti?ki posmatrano cena kukuruza je tako?e u porastu od 0,23% u odnosu na prethodnu nedelju. Me?utim, to je samo podatak koji govori koliko je prose?na cena u nedelji za nama koja je iznosila 14,42 din/kg (13,11 bez PDV) bila viša od prose?ne cene u prethodnoj nedelji. Za realnu ocenu tržišta kukuruza indikativniji je podatak o kretanju cene u toku same nedelje. Za razliku od konstatacije o rastu prose?ne cene, cena kukuruza u toku same nedelje imala je silaznu cenovnu putanju. Naime, od nivoa 13,20 din/kg bez PDV sa po?etka nedelje, cena je postepeno padala i na samom kraju nedelje ugovori su realizovani po ceni od 12,90 din/kg.

 

Cena soje se posle mesec ipo dana vratila na nivo od 40,00 din/kg bez PDV. To je za 3,63% rast u odnosu na prose?nu cenu trgovanja iz prethodne nedelje

 

Cenovni rast pšenice i soje je sa stanovišta indelksne vrednosti PRODEX-a, nadja?ao nedeljni trend pada cene kukuruza, pa je vrednost ovog berzanskog indeksa ve?a za 1,20 indeksnih poena u odnosu na prošli petak. Na dan 07.11.2014. vrednost PRODEX-a iznosi 195,56 ineksnih poena.