Posle jednomese?nog opšteg rasta cena na tržištu žitarica, prvu nedelju decembra obeležilo je kretanje cena pšenice i kukuruza u razli?itim smerovima. Pšenica je u padu, a kukuruz u porastu. Posle novembarskog rekordnog izvoznog rezultata na tržištu kukuruza, izvoznici su se malo primirili, dok je pad cene pšenice uz najavu državne intervencije uticao na nagli pad opšte tržišne aktivnosti od sredine nedelje, što je za posledicu imalo i pad ukupnog koli?inskog prometa roba od 56,29% odnosno finansijskog prometa od 58,54% u odnosu na upore?uju?e podatke iz prethodne nedelje. Ina?e, preko novosadske berze u nedelji za nama realizovan je promet od 1.814 tona robe, ?ija je vrednost iznosila 35.593.707 dinara, koliko iznosi finanasijska vrednost prometa.

 

Pšenica je svojim naglim rastom tokom novembra meseca uzburkala tržište do te mere, da je i država po?ela da razmišlja o merama da se ovaj trend obuzda. Me?utim, kada je cena podstaknuta pretežno tržišnim pokreta?ima internog karaktera, sa doma?eg tržišta, onda je to relativno kratkog daha. Upravo to pravilo se potvrdilo i ovoga puta. Naime, jednomese?ni cenovni proboj pšenice na našem tržištu je zaustavljen i cena hlebnog zrna se sve više približava tržišnoj realnosti, a to su cene ove robe na me?unarodnom tržištu. Pšenicom se u protekloj nedelji trgovalopo jedinstvenoj ceni od 25,30 din/kg ( 23,00 bez PDV), što je pad od 0,78% u odnosu na prose?nu cenu u prethodnoj nedelji. Statisti?ki gledano pad je mali, ali od sredine nedelje trgovanje pšenicom je potpuno stalo, a tražnja više ne reaguje ni na ponude od 22,50 din/kg bez PDV.

 

Kukuruz je ponovo dominantna roba na našem berzanskom tržištu. U strukturi ukupnog prometa, tri ?etvrtine se odnosi na kukuruz. Izvoznici posle 480.000 tona izvezene robe u novembru su uzeli kratak predah. Izvozna cenovna kalkulacija se sve više otvara za dalji izvoz. Naime, cena na svetskom tržištu blago raste, a vrednost dinara pada. To je dobar scenario za izvoznike.

Od po?etka ekonomske godine, za samo dva meseca van granica Srbije je izvezeno oko 770.000 tona i to je u velikoj meri relaksiralo tržište i smanjilo veliki pritisak ponude sa jedne strane, ali i omogu?ilo da naši smeštajni kapaciteti mogu da prihvate veliki rod kukuruza. Prose?na cena kukuruza iznoslia je u nedelji za nama 15,48 ( 14,07 bez PDV), što za 3,55% više od prose?ne cene u prethodnoj nedelji.

 

Tronedeljni trend rasta cene soje je zaustavljen. Prose?na cena od 49,35 din/kg ( 44,86 bez PDV) za 0,31% je manja nego prethodne nedelje, a sli?no tržištu pšenice, cene u ponudi koje nisu naišle na odgovor kupca su još niže od realizovanih cena.

 

Procentualno ve?i rast cene kukuruza od pada cene pšenice, razlog su rasta vrednosti berzanskog indeksa za 0,30 indeksnih poena u odnosu na prošli petak. Vrednost PRODEX a se na dan 05.12.2014. godine zaustavio na poziciji od 208,92 indeksnih poena.