Ministar poljoprivrede Snežana Bošković Bogosavljević o Zakonu o predžetvenom finansiranju. Umesto hipoteke na nekretnine ili mehanizaciju u zalog se daje budući rod

POLjOPRIVREDNIK više neće morati da stavlja kuću pod hipoteku kako bi dobio kredit za setvu, već će moći za otplatu da garantuje budućim rodom. Od sledeće godine, zahvaljujući tek usvojenom Zakonu o prežetvenom finansiranju, seljaci će moći da koriste useve kao bankarsku garanciju za novac koji će dobiti pre žetve. Kreditori će moći da budu komercijalne banke i prerađivači, a paori će kredit, u dogovoru sa poveriocima, vraćati u novcu ili robi.

- Prežetveno finansiranje počeće od 1. juna sledeće godine - kaže za "Novosti" ministarka poljoprivrede Snežana Bošković Bogosavljević. - Sam zakon ima za cilj da se uspostavi sistem finansiranja, koji će omogućiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji način dođu do novca, onda kada im je on najpotrebniji. A to je pred setvu ratarskih kultura. Radi se o kratkoročnim sredstvima, a poljoprivrednici će moći da finansiraju svoju proizvodnju, koristeći budući rod kao zalog za dobijanje sredstava.

Ministarka Bogosavljević Bošković objašnjava da će ovaj zakon najviše značiti malim poljoprivrednicima, jer njima najviše nedostaje novca pred setvu.

Kako kaže naša sagovornica, u toku je druga, pripremna, faza i ona će biti završena do 1. juna. Sada, Evropska banka za obnovu i razvoj obučava banke, velike proizvođače i osiguravajuća društva i Agenciju za privredne registre o mogućnostima finansiranja. U Agenciji je u toku priprema posebnog softvera, gde će biti registri ugovora između poljoprivrednika i zajmodavca. Na nivou ministarstva priprema se pravilnik koji će bliže urediti pojedine zakonske odredbe, a tiču se registra.

- Zakon, međutim, ne propisuje obavezu osiguranja useva, ali mi očekujemo da će praksa sama nametnuti ovu potrebu - naglašava ministarka Bogosavljević Bošković. - Nama je u interesu da što više zasejanih površina bude osigurano. Ministarstvo regresira premiju osiguranja sa 40 odsto. Nažalost, trenutno je mali procenat poljoprivrednika, koji se odlučuju na osiguranje.

Srbija će biti prva zemlja u regionu koja će Zakon o prežetvenom finansiranju primeniti. Kako kaže ministarka Bogosavljević Bošković, i u Evropi svega nekoliko država koristi ovu mogućnost.EVROPA POMAŽE ZAKONU

ZAKON o prežetvenom finansiranju deo je projekta Ministarstva poljoprivrede i Organizacije UN za hranu i poljoprivredu i Evropske banke za obnovu i razvoju. Kako kaže naša sagovornica, predlog zakona je dobro prošao na javnoj raspravi.