Udruženje poljoprivrednika Pan?eva?ki ratari ocenilo je danas da su doma?i poljoprivrednici dovedeni u "o?ajno i bezizlaznom stanju", zbog loše agrarne politike, i neodgovornosti Ministarstva poljoprivrede Srbije.

To udruženje je u saopštenju navelo da je u dva navrata tražilo razgovor s Ministarstvom o isplati subvencija i o agrarnom budžetu za 2015. godine, ali nije dobilo ni odgovor na dopis.


"Neadekvatna agrarna politika i sramna politika veoma niskih cena glavnih ratarskih proizvoda, kao i prestanak isplate subvencija i regresa ratarima za ?ubrivo i gorivo, u uslovima potpuno otvorenih granica prema EU dovode ratare u veoma o?ajno i bezizlazno stanje, bez ikakve perspektive", upozorili su ratari u saopštenju.


Oni smatraju da je poljoprivreda u Srbiji kao "Titanik posle udara u ledeni breg" - na otvorenom okeanu, a ?amca za spasavanje skoro da nema.


"?ini se da ?emo su?eljavanje naših poljoprivrednika sa evropskim farmerima do?ekati ne na kolenima, ve? u puze?em položaju", piše u saopštenju koje je potpisao predsednik tog udruženja Jovan Negovan.