Dobra poljoprivredna godina, koja je iza nas, ulila je sigurnost na svetskom, ali i doma?em tržištu hrane, te se o?ekuje razdoblje stabilnih cena esencijalnih poljoprivrednih proizvoda - kukuruza, pšenice, soje, a samim tim i najvažnijih namirnica.


- U prvoj polovici godine trebalo bi da imamo relativno stabilne cene. Gledaju?i sa aspekta ukupne svetske proizvodnje, protekla godina je rekordna na tržištu žitarica i uljarica.

direktor "Produktna berza"

Žarko Galetin Otkako statistike meri poljoprivredni urod, lani je ostvaren najve?i prinos pšenice, soje i kukuruza u svetu, a sli?na je i situacija kod nas - naglašava u razgovoru za "Dnevnik" direktor Produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin podse?aju?i da je Srbija imala jedan od najboljih prinosa kukuruza - preko sedam miliona tona, da je soja ponela i više od 460.000 tona, a da su sasvim pristojni i prinosi pšenice i suncokreta.


Sve u svemu, tržište poljoprivrednih proizvoda u prvoj polovini 2015. godine funkcionira?e u zadanom okviru. Njega definiraju bilansi na svetskom i doma?em nivou - stabilna ponuda, vrlo velika i sasvim usuglašena sa stepenom potražnje, kaže naš sagovornik.- Rekao bih da ?e to, u prvih šest meseci, biti stabilno tržište na nivou "srednje visokih cena".
Nelogi?no možda zvu?i to da ?emo imati rekordan prinos, a ne i niske cene. Zapravo, one ?e biti niže u odnosu na prethodnu ili neke ranije godine, kada smo imali podba?aj u prinosima, ali ne?e biti ekstremno niske iz prostog razloga što se ?itav cenovni nivo na tržištu žitarica i uljarica još od 2007. godine pomaknuo na viši stepen gdje cene bukvalno variraju u višim cenovnim okvirima. I to je bespovratni proces na tržištu hrane gdje više ne?e biti esencijalnih sirovinskih osnova, to jest, pšenice, kukuruza, soje .. ispod stotinu dolara - naglašava Galetin uz napomenu da je i sada, uz prinos kukuruza od preko sedam miliona tona, velike tržišne viškove i svetski urod od 990 miliona tona, žuto zrno koštalo oko 140 dolara po toni.


Po njegovim re?ima, ipak postoje faktori koji su donedavno smatrani samo korektivnim, a ubudu?e mogu uticati na ozbiljnije skokove ili padove cena, barem na kratak vremenski period. To je ve? pokazala politi?ka kriza u Ukrajini, koja je izbacila problem na tržištu pšenice kada su Rusi, jedni od ?etiri najvažnija svetska izvoznika ove žitarice, najavili zabranu izvoza hlebnog zrna. Osim politi?kog faktora, stabilnost bi mogli poremetiti i krize na finansijskim tržištima, o?ekivanja globalne promene klime, ciklona ... a naravno, valja imati u vidu i sezonske pikove cena - kod pšenice krajem kalendarske godine, što smo ve? imali, a kod kukuruza krajem prvog tromese?ja.