Uvođenjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, počelo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u prvom redu pšenice kao glavne kulture u ovoj grupi,  od bolesti. Zbog odumiranja delova ili celog lista što dolazi do nemogućnosti normalnog obavljanja fotosinteze, a to povlači za sobom izvesno smanjenje prinosa. Ukoliko je gubitak prinosa veći od cene fungicidnog tertmana, zaštita od bolesti ima svoje opravdanje. Najznačajnije bolesti strnih žita su sledeće:

Zaštita žita od bolesti tokom perioda razvoja

Pepelnica strnih žita - erysiphe graminis- je najraširenije oboljenje ali najintenzivnije se razvija u regionima sa većom količinom padavina. prosečni gubici prinosa pšenice iznose 5-10% dok su kod ječma duplo veći. Gubici prinosa nastaju kada pepelnica u vreme formiranja zrna zahvati gornju trećinu biljke naročito list zastavičar i klas. Simptomi razvoja pepelnice u početku se teško uočavaju. Primarna zaraza se ostvaruje na usnovi  donjih rukavaca odnosno stabla,na mestima gde je usev najgušći. Kasnije zahvata list i bolest se postepeno širi ka gornjim delovima biljke. Na zaraženim delovima razvija se bela pahuljasta navlaka prvo u vidu gomilica koje posle prekrivaju celu površinu lista i dobijaju sivo-smeđu boju. Za razvoj bolesti su važni  temperaturni uslovi i vlažnost tokom marta i aprila. Toplo i suvo vreme u ovom periodu dovodi do intenziviranja rasta. Hemijsko suzbijanje pepelnice treba primjeni – vati samo u slučaju kada se proceni da će se zaraza proširiti i na gornju trećinu biljaka naročito list zastavičar i klas.

Lisna rđa žita – puccinia recondita- Pojavljuje se na lišću i lisnim rukavcima Parazitprezimljava na mladim biljkama pšenice.

Siva pegavost lista pšenice – septoria tritici - u našem regionu , naročito u vlažnim godinama može masovno da se pojavi pogotovo na osetljivim genotipovima. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici i najveći. Usled sušenja zaraženih listova dolazi do smanjivanja asimilativne površine i neminovnog smanjenja prinosa i kvaliteta. Posebno su gubici najveći ukoliko se bolest masovno pojavi pre klasanja biljke. Najčešći domaćini ovog parazita su pšenica dok ostala strna žita ( tritikale, ječam i ovas ) napada ređe.

Siva pegavost klasa pšenice – septoria nodorum- Bolest raširena naročito u zemljama srednje Evrope. Na područima Sredozemlja, pojačani intenzitet može da se očekuje kada je u periodu intenzivnog porasta i cvetanja biljke vreme vlažno sa čestim kišama. Štetnost ovog oboljenja se ispoljava u vidu smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna, posebno u semenskoj proizvodnji zrna. Najznačajniji domaćini ovog parazita su pšenica, tritikale, i ječam.Simptomi su sliči kao kod Septoria tritici stim da se simptomi pojavljuju i na plevicama, lisnim rukavcima i na stablu. Takođe, parazit prezimljava na biljnim ostacima i na semenu u vidu piknida. Pošto se bolest pojavljuje  na gornjim listovima i klasu, tretiranje useva treba obaviti neposredno nakon klasanja strnih žita.

Zaštita žita od bolesti tokom perioda razvoja

Žuta rđa pšenice- puccinia striiformis- Posebno rašireno oboljenje u područima sa hladnom i vlažnom klimom (severna i zapadna Evropa). U područima sa umerenom klimom javlja se u manjem intenzitetu. Puccinia striiformis prvenstveno napada pšenicu i ječam. Bolest se uglavnom javlja na listu i na plevama.  Bolest se zove još i crtičastarđa zbog karakterističnih crtičastih pustula limun-žute boje. Održava se na ostacima zaraženih biljaka, samonikloj pšenici i divljim vrstama travama.

Lisna rđa ječma- puccinia hordei - Javlja se u svim rejonima gajenja ali značajne štete pričinjava u prohladnim rejonima. Umanjenje prinosa može da se kreće 10-20% . Simptomi u vidu žućkasto mrkih uredospora se prvo pojavljuju na listovima, a kasnije i na rukavcima. Žućkasto mrke pege . Bolest se retko javlja na stablu i klasu. Ukoliko je jak napad, dolazi do opšteg žutila obolelog lišća ječma. Visoka relativna vlažnost vazduha, dugotrajne rose su povoljni uslovi za infekciju, a  bolest se širi vetrom Tretiranje se izvodi  fungicidima na bazi propikonazola, triadimefona, proholaza i dr.

Pošto su proizvođači ove godine posejali značajne površine pod pšenicom, potrebno je obratiti pažnju pojavu bolesti i mogućnost njihovog suzbijanja.