Naime, na bazi relativno malog broja ugovora – svega 8, realizovan je promet od 2.820 tona robe ili prose?no 350 tona po jednom ugovoru. Pomenuti obim nedeljnog trgovanja je ?ak 4,2 puta ve?i nego prethodne nedelje. Finansijska vrednost prometa je iznosila 53.386.750 dinara, što je 3,9 puta više u odnosu na upore?uju?i podatak iz prethodnog nedeljnog izveštajnog perioda.

Jedan od razloga zna?ajno ve?eg prometa svakako jeste stabilnost tržišta. Vrednost žitarica i na svetskom i na doma?em tržištu se kre?e u okvirima malih cenovnih raspona, me?uvalutarne oscilacije nisu toliko izražene, pa više nisu remetila?ki faktor na ovom tržištu, te se shodno tome i tržišni u?esnici lagodnije ponašaju u relativno predvidivim tržišnim okolnostima.

Cene na berzi u Novom Sadu – period 8-13.02 2015

Kukuruz ponovo dominira u strukturi prometa. Dve tre?ine od ukupnog prometa na novosadskoj berzi se odnosi na ovu robu. Prose?na koli?ina po jednom ugovoru u trgovanju kukuruzom je u nedelji za nama iznosio oko 600 tona. To je nedvosmislen indikator koji govori da su izvoznici bili pretežni u?esnici na ovom tržištu. Prose?na cena trgovanja je iznosila16,73 din/kg (15,21 bez PDV), što je pad od 1,22% u odnosu na prethodnu nedelju.

Cena pšenica prakti?no stagnira.

Vrednost hlebnog zrna SRPS kvaliteta u protekloj nedelji se kotirala na nivou od 24,53 din/kg ( 22,30 bez PDV). U odnosu na prethodnu nedelju to je rast za neznatnih 0,45%. Ono što je specifi?no za teku?u ekonomsku godinu na tržištu pšenice, jeste ?injenica da se na tržištu pojavljuje veoma šarolik kvalitet pšenice koja se može podvesti pod SRPS standard. Naime, pšenica koja zadovoljava sve kriterijume SRPS kvaliteta ne mora nužno da ima i dobre karakteristike tehnološkog kvaliteta. Usled toga i cene koje se kotiraju za pšenicu pod oznakom SRPS mogu biti vrlo razli?ite upravo zbog razli?itosti svog tzv. “unutrašnjeg” kvaliteta.

Protekle nedelje se nije trgovalo sojom u SRPS kvalitetu. Na bazi dva kupoprodajna ugovora sojom pove?ane vlage ( vlaga 14%), postignuta je prose?na cena od od 42,50 din/kg bez PDV. Na novosasdskoj berzi trgovalo se još samo suncokretovom sa?mom sa 33% proteina i to po ceni od 28,20 din/kg ( 23,50 bez PDV).

PRODEX miruje ve? drugu nedelju za redom. Podatak o visini ovog indeksa na dan 13.02. od 211,45 indeksnih poena, što je rast od svega 0,48 indeksnih poena u odnosu na prošli petak svakako ide u prilog konstataciji o relativnoj cenovnoj stabilnosti srpskog tržišta roba iz sektora primarnog agrara.