U prometu tom žitaricom tako?e nije bilo ve?ih odstupanja u odnosu na januar, a naj?eš?a prodajna cena kukuruza na pijacama je iznosila 20 dinara za kilogram (din/kg), što ukazuje na blagi rast cene u odnosu na prethodni period.

Prodaja kukuruza u silosima odvijala se po ceni od 14 do 15,2 din/kg u zavisnosti od na?ina sušenja, pakovanja i kvaliteta zrna, objavljeno je u biltenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS).

Nastavljen je trend prose?ne ponude i tražnje pšenice, sto?nog brašna i sto?nog je?ma.

Ponuda lucerkinog sena u balama bila je slaba, kao i proteklog meseca. Ponuda ostalih komponenti za pripremu kvalitetne sto?ne hrane bila je uglavnom na prošlomese?nom nivou.

Obim ponude pšenice bio je uobi?ajen za ovaj period godine. Naj?eš?a prodajna cena je na pijacama iznosila je 25 din/kg.

U silosima se pšenica mogla pazariti po ceni od 21 do 24,4 din/kg, u zavisnosti od na?ina pakovanja proizvoda.

Prodaja sto?nog je?ma odvijala se proteklog meseca naj?eš?e po ceni od 24 din/kg, a u silosima je iznosila 20 din/kg za sto?ni je?am u rinfuzu.

Cena sojine sa?me u maloprodajnim objektima u Srbiji varirala je proteklog meseca od 69 do 90 din/kg, ali je dominirao iznos od 74 din/kg.

Ponuda sto?nog brašna bila je na prošlomese?nom nivou. Na pijacama i u silosima je cena varirala od 14,5 do 19 din/kg. U maloprodajnim objektima se sto?no brašno moglo pazariti po ceni od 15 do 23 din/kg.

Na tržištu suncokretove sa?me nije bilo zna?ajnijih promena u odnosu na
prethodni period. U maloprodajnim objektima se ovo sto?no hranivo moglo pazariti po ceni od 27 do 45 din/kg.

Naj?eš?a prodajna cena lucerkinog sena u balama, kako na gazdinstvima, tako i na pijacama u Srbiji iznosila je od 15 do 20 din/kg, kao i prethodnog meseca.