U prometu tom žitaricom takođe nije bilo većih odstupanja u odnosu na januar, a najčešća prodajna cena kukuruza na pijacama je iznosila 20 dinara za kilogram (din/kg), što ukazuje na blagi rast cene u odnosu na prethodni period.

Prodaja kukuruza u silosima odvijala se po ceni od 14 do 15,2 din/kg u zavisnosti od načina sušenja, pakovanja i kvaliteta zrna, objavljeno je u biltenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS).

Nastavljen je trend prosečne ponude i tražnje pšenice, stočnog brašna i stočnog ječma.

Ponuda lucerkinog sena u balama bila je slaba, kao i proteklog meseca. Ponuda ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bila je uglavnom na prošlomesečnom nivou.

Obim ponude pšenice bio je uobičajen za ovaj period godine. Najčešća prodajna cena je na pijacama iznosila je 25 din/kg.

U silosima se pšenica mogla pazariti po ceni od 21 do 24,4 din/kg, u zavisnosti od načina pakovanja proizvoda.

Prodaja stočnog ječma odvijala se proteklog meseca najčešće po ceni od 24 din/kg, a u silosima je iznosila 20 din/kg za stočni ječam u rinfuzu.

Cena sojine sačme u maloprodajnim objektima u Srbiji varirala je proteklog meseca od 69 do 90 din/kg, ali je dominirao iznos od 74 din/kg.

Ponuda stočnog brašna bila je na prošlomesečnom nivou. Na pijacama i u silosima je cena varirala od 14,5 do 19 din/kg. U maloprodajnim objektima se stočno brašno moglo pazariti po ceni od 15 do 23 din/kg.

Na tržištu suncokretove sačme nije bilo značajnijih promena u odnosu na
prethodni period. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo pazariti po ceni od 27 do 45 din/kg.

Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama, kako na gazdinstvima, tako i na pijacama u Srbiji iznosila je od 15 do 20 din/kg, kao i prethodnog meseca.