Ratari su svedoci da su ovog leta najveće razočarenje bili soja i kukuruz, a to će se odraziti i na prolećnu setvu. Zaradu su ostvarili samo oni koji su na svojim oranicama imali uljanu repicu, a delimično i oni sa suncokretom i pšenicom. Doc. dr Aleksandra Gajdobranski sa Fakulteta za poslovne studije i pravo iz Beograda, iznela je jedan od zaključaka sprovedenog istraživanja poslovanja malih i srednjih gazdinstava, kada je reč o kontroli troškova: "Gazdinstva ne vode evidenciju troškova, odnosno ulaganja, kao ni cenu rada. Ne vodi se računa ni o PIO uplatama, ukoliko se obavljaju. Ne računa se ni renta. Zbog toga proizvodne cene nisu jedinstvene"