Drugog dana savetovanja, "Dobar dan, domaćine", ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, predstavio je mere agrarne politike za 2018. godinu.  On je naveo da je više sredstava predviđeno za nabavku mehanizacije, opreme i skladišta, kao i za direktna davanja po hektaru, koja bi trebalo da budu isplaćena već početkom marta, kako bi poljoprivrednici mogli da finansiraju prolećnu setvu.