Tokom ovih zimskih dana, našim paorima tridesetak domaćih i stranih kompanija za prolećnu setvu nudi semena oko 280 hibrida kukuruza, brojne sorte suncokreta, soje i drugih ratarskih kultura, kao i čitav arsenal zaštitnih hemijskih preparata. Dok narednih dana ne krenu u atar, paori imaju još vremena da se prisete kako su prošli lane u ekstremnoj suši, ali i u godinama sa uobičajenim klimatskim uslovima, da presaberu ulaganja u proizvodnju, cene svojih proizvoda i izvedu krajnju računicu, koja će im pomoći da planiraju ovogodišnju setvu.