Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 1. marta počinje podnošenje zahteva Upravi za trezor.  Zahtevi se primaju zaključno sa 30. aprilom, a dostavljaju se jedanput godišnje. Biljne kulture su sve one koje su navedene u šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.