Uprkos katastrofalnom ishodu koji je kukuruz lane doživeo na sremskim njivama, tamošnji ratari ponovo će ga sejati na istoj površini kao i prethodnih godina, to jest na oko 100.000 hektara. Stručnjaci objašnjavaju da je razlog tome veliki broj stočara, ali i tradicija koje se Sremci očigledno ne odriču. Zbog toga preporučuju nekoliko saveta kako bise  smanjio rizik u proizvodnji, a prvi je: ne sejati kukuruz pre 1. aprila!