Na području Šumadije se obično kukuruzum zaseje oko 45 hiljada hektara. Slično se očekuje i ove godine, ali, zbog vremenskih uslova, setva još nije počela. Ratari očekuju da će, ukoliko potraje lepo vreme, mehanizacija moći da uđe u njive nakon Uskršnjih praznika.