Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine, koji bi najzad trebalo da reši pitanje oduzete imovine u postupku komasacije, odnosno arondacije zemljišta. Bivši vlasnici ili naslednici poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta, zahvaljujući uredbi moći će se nadaju da će im ono biti vraćeno, ako ne u matičnoj, onda u susednim opštinama.