Uticaj prihrane na prinos pšenice je vrlo veliki, i treba je smatrati jednom od najvažnijih agrotehničkih operacija. Svaki propust u ovom segmentu može da utiče na smanjenje prinosa i do 30%. Stanje ozime pšenice, raži i ječma na području Južne Srbije zavisi upravo od primenjene agrotehnike, mada stručnjaci predviđaju dobru žetvu.