Heljda je zdrava višenameneska biljka,  koja se na padinama Zlatara tradicionalno gaji i odlično uspeva. Pored zrna, od kog se proizvodi kvalitetno brašno, može se upotrebiti i list, odnosno cvet, a ta kultura je i odličan predusev. Sve ovo dovoljan je razlog za uzgoj heljde, koji ima ekološka svojstva i vrlo jednostavno može biti i organski.