Zbog nestabilne i nepredvidive cene pšenice, proizvođači se u poslednje vreme odlučuju da seju druge kulture. Tako je poslednjih godina sve više  zastupljena raž. Proizvođači pronalaze neku svoju računicu, kako zbog  pozitivnih osobina te kulture, tako  i što  je u poređenju sa pšenicom tolerantnija na lošije uslove za razvoj.  Na većim nadmorskim visinama  raž može da bude i te kako dobar usev.