Da li će naša zemlja kupiti pšenicu iz Mađarske nije još sigurno, ali je izvesno da će taj zahtev Vladi Srbije uputiti „Žitounija“ da bi se pobošljao kvalitet domaćeg namenskog brašna.Tokom žetve pšenice govorilo se da će kiša, koja je tokom vršidbe neumoljivo padala, znatno umanjiti kvalitet zrna, ali struka kaže da na kvalitet roda ne utiče samo vreme već i ulaganja, ne samo poljoprivrednika već i velikih otkupljivača i izvoznika.