Za ratare u Šumadiji prethodna godina je bila prilično teška. Pšenicu su letos zbog kiše jedva požnjeli, bila je lošeg kvaliteta pa je uglavnom poslužila kao stočna hrana. S druge strane, kukuruz je odlično rodio, ali je zbog malo padavina nakon berbe teško bilo pripremiti zemljište za jesenju setvu. Zbog toga je dobar deo površina planiranih za ozime useve, ostao neposejan. Ratari priželjkuju zimu sa dosta snega, kako bi uslovi za obradu zemljišta bili dobri, makar za prolećne radove.