Iako je za ratare u Šumadiji prethodna jesen bila prilično teška, te je zbog suve zemlje obrada i setva ozimih useva često bila nemoguća, ima proizvođača koji su te radove uspeli da završe uspešno. Proizvođači koji sarađuju sa Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom  Kragujevac su u periodu od oktobra do polovine decembra zasejali ogledna polja, pa sada prate razvoj useva i veruju da će, uz podršku stručnjaka, uspešno stići do žetve.