Ponuda kukuruza Državnih robnih rezervi za razmenu za stoku nije u celosti ostvarena, što se pokazalo nakon sprovedenog izbora korisnika. Od ponuđenih 10.000 tona merkantilnog kukuruza stočari su uspeli da ostvare pravo na preuzimanje tek 2.500 tona, za koje će, prema posebnim ugovorima, dati stoku.