Poštovani Kupci pekare “Jevtić”,

U toku novembra meseca pristigla je sano jedna pohvala za našeg  prodavce na kojem  smo Vam neizmerno zahvalni. Na osnovu utisaka sa navedene pohvale koja  nam je dostavljena, u situaciji smo da svoje zaposlene upoznamo i sa strane njihovih najpozitivnijih vrlina i time ukažemo celom kolektivu kako se mogu dobiti najbolje ocene za svoj uloženi rad i  to baš od krajnjeg potrošača.

Uvidom u tekstove priča i pohvala cenjenih Kupaca a u skladu da “Opštim pravilima konkursa” , poslovodstvo preduzeća “Agro Jevtić” doo Sipić izabralo je najbolju, upućenu od strane Kupca:Milene Manojlović , koji je u svojoj priči imao pohvale za rad  pekare “Jevtić” u ul. Milovana Gušića i konktetno  za prodavca  Zoricu Vujović.

U naredna tri dana navedeni Kupac biće kontaktiran putem e-maila radi dogovora oko preuzimanja svoje nagrade u vidu proizvoda pekare “Jevtić” u vrednosti od 1.000,00 dinara.

Prodavac  pekare “Jevtić” – Zorica Vujović  biće uručena novčana nagrada u iznosu od  5.000,00 dinara.

Zahvaljujemo svim učesnicima konkursa “Omiljeni prodavac” na svom učešću i želimo im i dalje puno lepih trenutaka  u pekarama “Jevtić”.

Srdačan pozdrav.

Agro Jevtić doo Sipić